Aktuality

Čtvrtek 8. prosince v 14.30

Zádušní mše svatá a pohřeb pana Stanislava Volfa.

 

Sobota 10. prosince

Od 8 h předvánoční úklid kostela.

 

Neděle 11. prosince

V 10 h na faře farní nedělní kavárna.

 

V 15 h modlitba růžence v kapli v Záblatí.

 

V 17 h volejbal v tělocvičně místní ZŠ.

 

Úterý 13. prosince v 17.30 na faře

„Večer pro dospělé“ formou lectio divina, tzn. zamyšlení a modlitba nad biblickými texty následující neděle.

 

Čtvrtek 15. prosince v 18 h na faře

Modlitební setkání.

 

Pondělí 19. prosince

Od 16 h do 18.30 v kostele příležitost ke svátosti smíření. Zpovídá také P. Vít Zatloukal. Mše sv. v 17 h jako obvykle.