Aktuality

Neděle 29. května

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo. Mše sv. pouze v 9 h.

 

Pondělí 30. května v 17 h

Mši sv. slouží P. Martin Kubeš.

 

Čtvrtek 2. června

Náboženství pro starší děti zrušeno.

 

Neděle 5. června

Promluva při mši sv. v 9 h více pro děti.

 

Slavnostní bohoslužba v 10 h na Masarykově náměstí v Ostravě u příležitosti 20. výročí diecéze. Slouží mons. Jan Graubner.

 

Pátek 10. června

Noc kostelů i v našem chrámu od 18 do 22.30.

 

Neděle 12. června

Farní nedělní kavárna v 10 h na faře.

 

V 17 h modlitba růžence v kapli v Záblatí.